TİCARET HUKUKU

 
Giriş
 
Ticaretin geçirdiği evrim, Ticaret Hukuku kavramının da kapsam alanını son derece derinden etkilemiştir. Bir ticari işletmenin kurulum sürecinden başlayan ticari faaliyetler, ticari ünvanın markasal kullanımı ve tescili, ürünün veya hizmetin üretimi, reklam ve benzeri faaliyetler ile tanıtımı, satışı, taşınması ve teslimi, ürünün veya hizmetin güvenceye alınması amacıyla sigorta yaptırılması, bu sırada ülke sınırı değişimi söz konusu ise gümrük, ithalat, ihracat mevzuatları kapsamına girişi, idari ve vergisel yükümlülükler, satış işlemleri esnasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ürünün bedelinin ödenmesi, elektornik ödeme yöntemleri gibi komplike disiplinleri kapsam alanına almıştır. Bu nedenle Ticaret Hukuku’ndan söz ederken, ticaretin doğası gereği ürünün üretiminden teslimine ve paranın ödenmesine kadar geçen sürede birçok hukuki disiplinden söz edildiğinin unutulmaması gerekir.
 
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Faturadan, cari hesaptan, ticari bir sözleşmeden, ticari bir faaliyetten yahut çek – bono – poliçe gibi kıymetli evraklardan kaynaklanan ticari alacaklar hakkında icra takibi yapılması veya dava açılmasına ilişkin süreçlerde danışmanlık hizmeti ile Avukatlık hizmetleri.
 • İşletmeler arası haksız rekabet teşkil eden eylemlerden kaynaklanan; haksız rekabetin önlenmesi, haksız rekabetin sonlandırılması ve haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davalarına ilişkin danışmanlık hizmeti ile Avukatlık hizmetleri.
 • E-Ticaret mevzuatına uyum süreçlerinde Danışmanlık hizmeti,
 • Tüketici mevzuatına uyum süreçlerinde Danışmanlık hizmeti,
 • Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, Reklam Kurulu ve Ürün Güvenliği ile Piyasa Gözetim ve Denetim mevzuatları kapsamında düzenlenen idari para cezalarına itiraz ve dava usulleri hakkında Avukatlık hizmetleri.
 • Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Mevzuatından Kaynaklanan uyuşmazlıklarda Avukatlık hizmetleri.
 • İthalat mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri.
 • İhracat mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri.
 • Ulusal ve uluslararası kara, deniz, hava ve raylı taşıma sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri.
 • Incoterms seçimi ve ödeme yöntemlerinde güvence hizmetleri kapsamında danışmanlık hizmetleri.
 • Uluslararası ticaret faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri.
 
Sık Sorulan Sorular
 
 • Fatura ve ticari defterlerin hukuki değeri ve ispat gücü nedir? Faturaya itiraz edilmemesinin sonuçları nelerdir?
 • Cari Hesap Sözleşmesinin yazılı düzenlenmesi gerekir mi? Cari hesaptan kaynaklanan alacakların niteliği nedir?
 • Haksız rekabet teşkil eden eylemler nelerdir? Hakkı ihlal edilenlerin başvurabilecekleri yollar nelerdir?
 • Çek-bono-poliçe düzenlenirken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Hukuki değeri ve ispat gücü nedir?
 • Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kararlarına itiraz mümkün müdür? Nasıl yapılır?
 • Reklam Kurulu kararlarına itiraz mümkün müdür? Nasıl yapılır?
 • Ürün Güvenliği ile Piyasa Gözetim ve Denetim mevzuatları kapsamında düzenlenen idari para cezalarına itiraz mümkün müdür? Nasıl yapılır?
 • Perakende ticarette tedarikçinin hakları nelerdir?
 • Taşıyanın hukuki sorumluluğu nedir? Ürünün taşıyan elinde iken bozulması / zarar görmesi halinde sorumluluk kime aittir?
 • Incoterms seçimi nedir? Nelere dikkat edilmeli?
 • Uluslararası ödeme yöntemleri nelerdir? Güvence sağlanabilir mi?
 
Sık Kullanılan Bağlantılar
 
Kanunlar:
 
Yönetmelikler:
Perakende Satış, Reklam ve Tüketici
E-Ticaret ve İnternet
 
İlgili Kurumlar:
 • Ticaret Bakanlığı
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • TÜSİAD
 • TÜBSİAD
 • E-Ticaret Bilgi Platformu
 • Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
 • Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü
 • Güvensiz Ürün Bildirimi
 • Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu
 • Reklam Kurulu