Hakkımızda

KURULUŞ

Kutel Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi 2017 yılında Avukat ve Marka Vekili Ecenur TUNCEL UYANIK ile Avukat Kadir UYANIK tarafından İzmir'de kurulmuştur. Ofis, kuruluşundan bugüne dek, uzmanlık geliştirdiği çeşitli alanlarda; benimsemiş olduğu ilkeler ve yasaların yüklemiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde yüksek bir disiplin ve özveri ile Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri yürütmektedir.
 

İLKESEL

Kutel Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi, yüklenmiş olduğu işleri hızlı ve başarılı şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla, tüm faaliyetlerini benimsemiş olduğu ilke ve yüksek standartlar çerçevesinde yürütmektedir. Ofis, mesleki faaliyetin yüksek standartlarda yürütülebilmesi ve müvekkillerin başvuru konuları hakkında en doğru çözümün üretilebilmesi için teknik hukuk bilgisi düzeyinin birincil koşul olduğunu düşünmekte, teknik bilginin durmaksızın güncellenmesi gerektiğine inanmakta ve bu amaçta önemli çalışmalar yürütmektedir.

       

Kutel Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi, yüklenmiş olduğu işleri hızlı ve başarılı şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla, tüm faaliyetlerini benimsemiş olduğu ilke ve yüksek standartlar çerçevesinde yürütmektedir. Ofis, mesleki faaliyetin yüksek standartlarda yürütülebilmesi ve müvekkillerin başvuru konuları hakkında en doğru çözümün üretilebilmesi için teknik hukuk bilgisi düzeyinin birincil koşul olduğunu düşünmekte, teknik bilginin durmaksızın güncellenmesi gerektiğine inanmakta ve bu amaçta önemli çalışmalar yürütmektedir.
 

FAALİYET VE HİZMETLERİMİZ

Kutel Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi, yerli ve yabancı gerçek kişiler ile ulusal ve uluslararası tüzel kişilere Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda faaliyetlerini özel hukuk merkezinde toplamış ve uzmanlık geliştirdiği alanlarda yoğunlaştırmıştır. 
 
Ofisimizin faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ve uzmanlıklar geliştirdiği alanların tamamı Çalışma Alanlarımız bölümünden görülebilecek olmakla birlikte; ofisimiz Türkiye’de yahut yurtdışında faaliyet gösteren ticari işletmelerin hukuki yardım ve destek gereksinimi duyduğu alanlarda Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda işletmelerin sıklıkla başvurduğu, ofisimizin tecrübe ve uzmanlık geliştirdiği alanların başında Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Rekabet Hukuku, İcra, İflas ve Konkordato Hukuku, İş Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku ile Kişisel Veriler ve E-Ticaret Hukuku sayılabilir.
 
Ofisimiz ulusal veya uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ticari işletmelerin gereksinim duyduğu hizmetlerin yanısıra, yerli veya yabancı gerçek kişilerin başvurularına da karşılık verebilmek adına Aile Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sosyal Medya Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanlarında da hizmet vermektedir.
 
Teknolojik devrimler, hız kazanan iletişim, sosyal medya, gelişen lojistik ağı, çok ortaklı ekonomik yapılanmaların hızlı artışı gibi faktörler ile değişen sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel alışkanlıklar/tercihler; başvurulan hukuki yardımların konusunu ve niteliğini de kökten değiştirmiş; karma ve/veya özel nitelikli hukuk disiplinlerini doğurmuştur. Ofisimiz tüm bu gelişmeleri dikkate alarak teknik bilgi düzeyi ile tecrübe birikimini her geçen gün arttırmakta, akademik çalışmalar yürütmekte ve uzmanlıklar geliştirmektedir.
 

SON OLARAK

Kutel Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi kuruluşundan bu yana bilgi ve tecrübesinin yanında, titiz ve disiplinli çalısmaları ile müvekkillerinin ihtiyacına yönelik hukuki çözümler üretmektedir. Ofis; hukuki sorunların doğumundan önce önerilerde bulunarak veya önlemler alarak danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Hukuki sorunların doğumu halinde süreç takibi, icra takibi yapılması, dava açılması, dava takibi, Türk Patent Marka Kurumu, Rekabet Kurumu, Tahkim Mekrezi, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu gibi kurumlar önünde temsil faaliyeti gibi alanlarda Avukatlık hizmetleri vermektedir.