AİLE VE BOŞANMA HUKUKU 

Giriş
 
Aile toplumun en küçük yapıtaşıdır. Aile; hukuken nişanlılık kurumu ile başlayarak evlenme ve çocuk sahibi olunması şeklinde devam eden ve yaşayan bir organizmadır. Ne var ki günümüz şartlarında her evlilik ömür boyu devam edebilme başarısını gösteremeyebilir. Hayatın doğal akışında; taraflar nişanlılık aşamasında ya da evlilik aşamasında ilişkinin sonlandırılması yönünde tek taraflı ya da ortak karar alabilirler. Bu gibi durumlarda tarafların karşısına birtakım hukuki problemler çıkabilmektedir. Bu problemlerin çözümü için profesyonel hukuk yardımı alınması gerekliliği doğmaktadır.
 
Ofisimiz Aile Hukuku’nun konusunu oluşturan her türlü uyuşmazlıkta hukuki yardım sağlayacak tecrübe ve bilgi birikimine sahip olup, titiz ve özverili çalışmaları ile uyuşmazlıkların en kısa sürede çözümlenmesine yardımcı olur.
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Nişanlılığın haklı sebep olmaksızın bozulması halinde uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini davaları ile nişan hediyelerinin geri verilmesi davalarında Avukatlık hizmetleri.
 • Mal rejiminin belirlenmesi ve kişisel malların ayrılması amacıyla evlilik sözleşmesinin hazırlanması ve danışmanlık hizmetleri.
 • Anlaşmalı boşanma davalarında protokolün hazırlanması ile anlaşmalı boşanma davalarında Avukatlık hizmetleri.
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılması ve açılan davada Avukatlık hizmetleri.
 • Zina / aldatma sebebiyle boşanma davası açılması ve açılan davada Avukatlık hizmetleri.
 • Diğer nedenlerle boşanma davası açılması ve açılan davada Avukatlık hizmetleri.
 • Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarında Avuklatık hizmetleri.
 • Boşanma davası sonrasında mal paylaşımı yapılması için edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında katılma alacağı davası açılması ve açılan davada Avukatlık hizmetleri.
 • Soybağının kurulması davaları; babalık davası ile ve tanıma yoluyla çocuk ile baba arasındaki ilişkinin kurulması işlemleri veya davalarında danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri.
 • Soybağının reddi davalarında Avukatlık hizmetleri.
 • Velayet davaları ve velayetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konularında Avukatlık ve temsil hizmetleri.
 • Nafaka davaları ile nafakadan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konularında Avukatlık ve temsil hizmetleri.
 • Aile içi şiddet nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda hukuki yardım ve koruma kararı ile başkaca tedbirlerin alınması hususunda danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri.
 
Sık Sorulan Sorular
 
1-Nişanlım nişanı attı, verdiğim hediyeleri geri alabilir miyim? Manevi tazminat alabilir miyim? Maddi tazminat ve yaptığım masrafları alabilir miyim?
2-Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer? Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl düzenlenir? Nelere dikkat edilmelidir?
3-Boşanma davası nasıl açılır? Ne kadar sürer? Hangi nedenlerle boşanma davası açılabilir?
4- Boşanma davası sürerken nafaka alabilir miyim?
5- Boşanma davası sürerken çocuğun velayeti kime verilir? Çocuk için nafaka ödenir mi?
6- Boşanma davası sonunda ne kadar nafaka verilir? Kaç yıl nafaka verilir?
7- Boşanma davası sonunda çocuğun velayeti kime verilir? Kriterler nelerdir?
8- Evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı ne zaman ve nasıl yapılır? Kişisel mal nedir?
9- Evlilik sözleşmesi nedir? Nasıl ve ne zaman düzenlenir?
10- Soybağının reddi davası nedir? Evlilik dışı doğan çocuğun babası nüfusa kaydedilebilir mi? Babalık davası nedir? Tanıma yoluyla soybağı kurulması ne demek?
 
Sık Kullanılan Bağlantılar
Kanunlar :
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
4722 Sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
6284 Sayılı Ailenin Korunmasi Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
 
Yönetmelikler :
 
İlgili Kurumlar :
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( KADES )