Çalısma Alanları

TİCARET HUKUKU

Kutel Hukuk, ticari davalar, ticari alacakların tahsili, ticari sözleşmeler ve ticari uyuşmazlıkların çözümünde uzmanlık sahibidir. Ticari dava avukatları ile hizmet sunar.

ŞİRKETLER HUKUKU

Anonim ve Limited Şirketler Hukuku, Ortaklıktan Çıkma, Halka Açık Anonim Şirketler, Sermaye Piyasaları Hukuku, Menkul Kıymetler Hukuku...

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözlesmelerin Hazırlanması, Sözleşmelerin Feshi, Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar, Distribütörlük Sözleşmeleri, Leasing Sözleşmeleri...

MARKA/PATENT HUKUKU

Marka Hukuku, Marka Ihlali Davaları, Marka Tescil Başvuruları, Uluslararası Marka Tescili, Patent Hukuku, Patent Ihlali Davaları, Lisans Sözleşmeleri...

 

TELİF HUKUKU

Telif Haklarının Tescili, Telif Ihlalleri Davaları, Sanatçının Korunması, Yapımcının Korunması, Telif Lisans Sözleşmeleri, Youtube Telif Hakları...

REKABET HUKUKU

Rekabet Mevzuatına Uyum, Kurum Kararlarına Itiraz, Birleşme ve Devralma Izinleri, Muafiyet ve Menfi Tespit Başvuruları, Rekabet Şikayetleri...

İDARE VE VERGİ HUKUKU

Idari Islemin Iptali Davaları, Idari Tazminat Davaları, Idari Para Cezalarının Iptali Davaları, Vergi ve Ceza Ihbarnamelerinin Iptali Davaları...

İŞ HUKUKU

Is Davaları, Ise Iade Davaları, Kidem Tazmınatı, Ihbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti, Sigortalılığın Tespiti Davaları, SGK Para Idari Cezalarına Itiraz...

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Ticari Alacaklar, Fatura Alacağı, Cari Hesap Alacağı, Çek-Bono Alacakları, Kira Alacağı, Tazminat Alacakları, Mahkeme Kararlarının Icrası...

YABANCILAR HUKUKU

Ikamet Izni Başvuruları, Çalışma Izni Başvuruları, Vatandaşlık Başvuruları, Taşınmaz Alımları, Iptal Kararlarına Itiraz, Tanıma ve Tenfiz Davaları...

AİLE VE BOŞANMA HUKUKU

Boşanma Davaları, Anlaşmalı Boşanma, Velayet Davaları, Tazminat Davaları, Mal Paylaşımı Davaları, Nafaka Davaları, Evlilik Sözleşmeleri...

MİRAS VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Miras Davaları, Tapu Iptal Tescil Davaları, Inşaat Hukuku, Kat Karşılığı Inşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar, Eser Sözleşmeleri Davaları...

E-TİCARET HUKUKU

E-Ticaret Mevzuatına Uyum, ETBIS Kaydı, E-Ileti ve E-Reklam Danışmanlıkları, Idari Para Cezalarına Itiraz, Tüketici Mevzuatına Uyum...

KİŞİSEL VERİLER HUKUKU

KVK Mevzuatına Uyum, Verbis Kaydı, Envanterin Düzenlenmesi, Koruma Önlemlerinin Alınması, KVK Kurumu Idari Para Cezalarına Itiraz...

SOSYAL MEDYA HUKUKU

Youtube Hukuku, Içeriklerin Kopyalanması, Inflauncer Sözleşmeleri, Sosyal Medya Suçları, Bilişim Suçları, Internet Dolandırıcılığı ve Hakaret...