TELİF HUKUKU

 
Giriş
 
Eser sahibi için üzerinde hak sahipliği bulunan bir eserin korunması önem arz eder. Bu koruma; ekonomik çıkarlarla ilgili olduğu gibi manevi olarak güvenlik ya da korunma gereksinimi ile de ilgilidir. Bir besteci nasıl ki bestesinin kendisinden izin alınmadan kullanılmasına müsaade etmeyecekse, aynı şekilde bir yazılımcı da kodlarının kendinden izinsiz çoğaltılmasına müsaade etmeyecektir.
 
Ülkemizde Fikri Mülkiyetin korunması ve kapsamı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile düzenlenmiştir. İlgili kanunun amacı; fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek şeklinde ifade edilmiştir.
 
Hangi eserlerin Fikri Mülkiyet kapsamına gireceği konusu, nasıl korunacağı, korumak için tescil işlemlerinin şart olup olmadığı, istisnai tescil sisteminin ne olduğu gibi konular teknik bilgi gerektiren konulardır. Kitap, şarkı, film, fotoğraf, mimari yapılar, yazılımların durumu, fotoğraf ve isimlerin durumu, Youtube videolarının durumu, web sitelerinin korunması, oyun yazılımlarının ve tasarımlarının korunması gibi konular hakkında hukuki destek alınması tavsiye olunur.
 
Ofisimiz Fikri Mülkiyet Hukuku’nun konusunu oluşturan tüm sorunlarınız hakkında hukuki yardım sağlayacak tecrübe ve bilgi birikimine sahip olup, titiz ve özverili çalışmaları ile uyuşmazlıkların en kısa sürede çözümlenmesine yardımcı olur.
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Telif Hakkı koruması kapsamında olabilecek eserlerinizin korunması için alınması gereken önlemler konusunda danışmanlık hizmeti.
 • Film veya müzik yapım şirketleri ile sanatçılar arasındaki sözleşmelerin düzenlenmesi ile bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü hususlarında danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri.
 • Telif hakkı sahipleri ile iletişim kurularak gerekli izinlerin alınması konularında danışmanlık ve temsil faaliyetleri.
 • Telif Hakkı sahiplerinin veya mirasçılarının eselerini veya haklarını ihlal eden eylemlerin / izinsiz kullanımların önlenmesi ve kaldırılması amacıyla hukuki müracaat ve başvuruların gerçekleştirilmesi konusunda Avukatlık hizmetleri.
 • Telif hakkının lisanslanmasına ilişkin sözleşmeler ile telif hakkı devir sözleşmelerinin düzenlenmesi ve danışmanlık hizmeti.
 • Telif hakkı ihlalinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının açılması hususlarında Avukatlık hizmetleri.
 • Youtube, Spotify ve benzeri online platformlarda telif haklarının korunmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri.
 
Sık Sorulan Sorular
 
 • Fikri Mülkiyet ve Telif Hakkı nedir? Fikirler tescil edilir mi?
 • Telif Hakkı tescil edilir mi? Tescil başvurusu nereye yapılır? Nasıl koruma sağlanır?
 • Telif Hakkı kapsamına giren eserler nelerdir?
 • Telif Hakkı sahibinin hakları nelerdir?
 • Telif Hakkı kaç yıl korunur?
 • Yazılımlar tescil edilebilir mi? Oyun yazılımlarının durumu nedir?
 • Youtube Videoları, Podcast Yayınları, İnstagram Postları telif hakkı korumasına sahip midir?
 • Telif haklarından kaynaklanan gelir vergisi muafiyeti nasıl sağlanır?
 • Çalışanların geliştirdiği yazılım ve programların sahibi işveren midir? Çalışanın hakları nelerdir?
 • Müzik veya film yapımcıları ile sözleşme yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 
Sık Kullanılan Bağlantılar
 
Kanunlar:
 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Bern Sözleşmesi ve Roma Sözleşmesi
Trips
Wipo Telif Hakları Andlaşması
 
Yönetmelikler:
 
 
Kurumlar:
 
Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği ( MÜ - YAP )
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği ( MESAM )
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği ( MSG )