ŞİRKETLER HUKUKU

 
Giriş
 
Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’de ticari faaliyet gösterebilmek için kurulabilecek şirketleri, bunların yapısını, yükümlülüklerini, türlerini, tür değişikliklerini ve diğer uyulması gereken kuralları düzenleme altına almıştır. Sermaye Piyasası Kanunu ile Halka Açık Anonim Şirketlerin sermaye piyasası faaliyetleri; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile yatay ve dikey ilişkiler; birleşme, devralma gibi konular düzenlenmiştir.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği her ay yayımladığı rapor ile; kurulan, kapanan, sermaye azaltan veya arttıran, tür değiştiren şirketlere ilişkin istatistikleri paylaşmaktadır. Buna göre 2019 yılında 11.447 adet Anonim Şirket, 72.641 adet Limited Şirket, 1.161 Kooperatif, ve 14 adet Kollektif Şirket kurulmuştur. Yine 2019 yılında toplamda 4.005 işletme tür değiştirmiştir. Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere, Türkiye’de ticari ortaklıkların kurulumu, kapanması, tür değiştirmesi ve diğer faaliyetleri konusundaki rakamlar çok ciddi bir işlem hacmi bulunmaktadır. Bu işlemler teknik bilgi ve destek gerektirir nitelikte işlemlerdir. Zira yapılacak bir hatanın işletmeye maliyeti çok ciddi olabilir.
 
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Şirket kuruluş işlemlerinde danışmanlık hizmeti ile ortaklık sözleşmelerinin düzenlenmesi, Ticaret Sicil Müdürlükleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsil faaliyetleri.
 • Anonim Şirket ve Limited Şirket genel kurul ve yönetim kurulu / müdürler kurulu toplantıları hakkında danışmanlık ve temsil faaliyetleri.
 • Sermaye artırma ve sermaye azaltma işlemlerinde danışmanlık ve temsil faaliyetleri.
 • Pay senedine bağlanmamış payların devri, devir sözleşmelerinin düzenlenmesi; ilmühaberlerin devri, nama yazılı pay senedi ile hamile yazılı pay senetlerinin devri işlemleri ile pay senedinin iptali davalarında danışmanlık ve temsil faaliyetleri.
 • Ortaklıktan çıkma ve ortaklıktan çıkarılma davalarında danışmanlık hizmet ile Avukatlık hizmetleri.
 • Yönetim kurulu kararlarının ve genel kurul kararlarının iptali ile azınlık haklarının korunması konularında danışmanlık hizmetleri.
 • Sermaye Piyasası Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri.
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen soruşturmalarda temsil faaliyeti ile Kurul tarafından düzenlenen idari para cezalarına itiraz ve dava süreçlerinde Avukatlık hizmetleri.
 • Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca suç teşkil eden eylemler nedeniyle yürütülen cezai soruşturmalarda temsil ve savunma hizmetleri.
 • Birleşme, devralma, bölünme sözleşmelerinin hazırlanması ve bu işlemlerin yürütülmesine ilişkin süreçlerde danışmanlık ve temsil hizmetleri.
 • Acente ve şubelere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ile uyuşmazlıkların çözümü.
 
 
Sık Sorulan Sorular
 
 • Şirket kuruluş işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Anonim ve Limited Şirketlerin hukuki yönden farklılıkları nelerdir?
 • Anonim Şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu
 • Limited Şirket müdürler kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu
 • Sermaye arttırma ve azaltma işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Limited şirketlerde hisse devri nasıl yapılır?
 • Anonim şirketlerde hisse devri nasıl yapılır? Pay senedi nedir?
 • Pay senedi ihracı zorunlu mudur? Pay senedine bağlanmamış hisselerin devri nasıl yapılır?
 • Pay senedine bağlanmış hisselerin devri nasıl yapılır?
 • Pay senedinin iptali davası hangi gerekçelerle açılabilir?
 • Yönetim kurulu kararları iptal edilebilir mi?
 • Genel kurul kararları iptal edilebilir mi?
 • Ortaklıktan çıkma davası hangi gerekçe ile açılabilir? Ortaklıktan çıkarma davası nedir?
 • Anonim şirketlerde azınlık hakları nelerdir? Nasıl korunur?
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen idari para cezası ve yaptırımlara karşı dava açılabilir mi?
 • Sermaye Piyasası suçlarında cezasızlık sebepleri nelerdir? Nasıl savunma yapılabilir?