KİŞİSEL VERİLER HUKUKU

 
Giriş
                                  
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24.03.2016 tarihinde kabul edilerek 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.. Kanun ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amaçlanmıştır.. Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişileri / bireyleri korumak amacıyla; verilerin dikkatsizce toplanmasını, yetkisiz kişilerin kullanımına açılmasını ve aktarılmasını engellemek için kişisel veri işleyen işletmelere birtakım yükümlülükler getirmiştir.
 
Kişisel veri işleme olarak adlandırılan işlemler her ne kadar yalnızca elektronik ortamdaki ilişkiler ile gerçekleştirilebilecek gibi görünmekte ise de; neredeyse tüm işletmelerin; en azından müşterileri ve çalışanları aracılığıyla birçok veriyi elinde bulundurma imkanı elde ettiklerini belirtmek gerekir. Bu nedenledir ki ilgili Kanun yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamına göre işletmelere sicile kayıt yükümlülüğü getirmiştir.
 
KVKK kapsamında işletmelerin üzerine düşen yükümlülükler şöyle sıralanabilir:
-Verbis sistemine kayıt olmak,
-Envanter hazırlamak,
-Aydınlatma metni hazırlamak,
-Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik ve idari önlemler almak,
-Şartları oluştuğunda verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
  • Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uyum sağlanması sürecinde danışmanlık hizmetleri.
  • İşletmelerin Verbis kayıtlarının oluşturulmasına danışmanlık hizmetleri.
  • Envanterin hazırlanması sürecinde danışmanlık hizmetleri.
  • Aydınlatma metninin hazırlanması ve güncellenmesi hizmeti.
  • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin tedbirlerin alınmasında danışmanlık hizmetleri.
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nunn başlattığı inceleme süreçlerinde hukuki destek verilmesi ile Kurum tarafından tespit edilen hukuka aykırılıkların giderilmesine ilişkin karara uyum sağlanması ve Kurum’un bilgilendirilmesi sürecinde danışmanlık hizmetleri.
  • Kurum tarafından idari para cezası verilmesi halinde söz konusu karara karşı itiraz ve veri ihlalinin Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil etmesi nedeniyle soruşturma başlatılması halinde davada temsil faaliyetleri.
  • KVKK Danışmanlık şirketleri ile anlaşmasına rağmen Kurum tarafından idari para cezası uygulanan işletmelerin Danışmanlık şirketlerine karşı açacakları tazminat davalarında Avukatlık hizmetleri.