İŞ HUKUKU

 
Giriş
 
Çalışma hayatında işveren - işçi ilişkileri her zaman kanunun aradığı şartlar ışığında yürütülemeyebilir. Kimi zaman işverenin davranış ve tutumlarından kimi zaman işçiden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesi sonlandırılabilmektedir. Yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu işçi - işveren ilişkilerinin nasıl düzenlenmesi gerektiği; çalışmanın ne sürede, ne şartlarda yürütülmesi gerektiği ve iş sözleşmesinin nasıl sonlandırılması gerektiğini düzenlemiştir. İş Kanunu kural olarak bütün işyerleri ve iş ilişkilerine uygulanır. İstisnai olarak İş Kanunu’nun kapsam alanı dışında tuttuğu iş ilişkilerinden bazıları şöyledir: deniz ve hava taşıma işleri, sporcular, üç kişiden az çalışanı bulunan esnaf ve sanaatkarlar şeklinde örneklendirilebilir.
 
Ofisimiz İş Hukuku’nun konusunu oluşturan her türlü uyuşmazlıkta hukuki yardım sağlayacak tecrübe ve bilgi birikimine sahip olup, titiz ve özverili çalışmaları ile uyuşmazlıkların en kısa sürede çözümlenmesine yardımcı olur.
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve kanuna uygun hale getirilmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri.
 • İş sözleşmelerinin devamı süresince düzenlenmesi gereken yıllık izin kullanım çizelgesi, fazla çalışma ücret ödemelerine ilişkin makbuz ve benzeri evraklar ile maaş bordrosu gibi önemli belgelerin düzenlenmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri.
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi halinde ortaya çıkan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal ve genel bayram tatili ücretleri gibi işçilik alacaklarının dava konusu edilmesi ve öncesinde arabuluculuk başvurusunun yapılması hizmetleri.
 • İşçi tarafından açılan davalarda işveren tarafının davada temsil faaliyetleri.
 
Sık Sorulan Sorular
 
1- İş Kanunu’na tabii olmayan işçiler kimlerdir?
2- İş Kanunu’na tabii olmayan işçilerin hakları nelerdir?
3- İşveren vekili de işçi sayılır mı?
4- Kıdem tazminatına hak kazanmanın şartları nelerdir?
5- İhbar tazminatı nedir? Nasıl hak kazanılır?
6- Elden ödenen ücretler nasıl ispatlanır?
7- Fazla çalışma yapıldığı nasıl ispatlanır? Kaç yıllık fazla çalışma ücreti istenebilir?
8- Ulusal bayram ve genel tatiller hangi günlerdir? Ücret hesabı nasıl yapılır?
9- Ayrımcılık tazminatı nedir? Hangi durumlarda hak kazanılabilir?
10- İşsizlik maaşı hangi durumlarda ödenir?
 

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 
Giriş
 
Sosyal Güvenlik Hukuku; hem işverenleri hem çalışanları hem de emeklileri yakından ilgilendiren bir kurumdur. Sosyal Güvenlik Hukuku’nun temelini oluşturan 5510 sayılı Kanun; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları düzenlemek amacı taşıdığını belirtmektedir. Fakat ne var ki sosyal güvencenin sağlanmasından sorumlu olan Kurum, zaman zaman haksız ve hukuka aykırı birtakım işlemler yapabilmektedir.
 
Ofisimiz Sosyal Güvenlik Hukuku’nun konusunu oluşturan her türlü uyuşmazlıkta hukuki yardım sağlayacak tecrübe ve bilgi birikimine sahip olup, titiz ve özverili çalışmaları ile uyuşmazlıkların en kısa sürede çözümlenmesine yardımcı olur.
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlere tebliğ edilen haksız prim borçlarına ilişkin itiraz ve dava süreçlerinde Avukatlık hizmetleri.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şirket ortaklarının sigortalılıklarının ve prim ödemelerinin iptaline ilişkin işlemlerine karşı açılacak davalarda Avukatlık hizmetleri.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şirket borçları nedeniyle şirket ortaklarına veya yönetim kurulu / müdürler kurulu üyelerinin şahsi sorumluluklarına dayalı tebliğ edilen ödeme emirlerine itiraz ve dava süreçlerinde Avukatlık hizmetleri.
 • İşçiler tarafından sigortasız çalıştırılma iddiası ile açılan sigortalılığın tespiti davalarında temsil ve Avukatlık hizmetleri.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen idari para cezalarına karşı açılacak davalarda Avukatlık hizmetleri.
 • İşkur tarafından düzenlenen idari para cezalarına karşı açılacak davalarda Avukatlık hizmetleri.
 • İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kurum tarafından işveren aleyhine açılan davalarda temsil ve Avukatlık hizmetleri.
 
Sık Sorulan Sorular
 
1- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takibe konulan prim borçlarına itiraz edilebilir mi?
2- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen idari para cezalarına nasıl itiraz edilir?
3- Şirket ortakları, şirketin sigorta prim borçlarından şahsen sorumlular mı?
4- Sigortalılığın bildirimi ne zaman yapılmalıdır?
5- Sigortalılığın tespiti davası açma süresi ne kadar?